What
 • Art
 • Artist
 • Beauty
 • Blog
 • Business Mentor
 • Career Advice
 • Childcare
 • Cleaning
 • Community
 • Consulting
 • Courses
 • Delivery
 • Design
 • Events
 • Fashion
 • Flowers
 • Food & Drinks
 • Funural
 • Human Resources
 • Illustration
 • Interior
 • Jewelry
 • Lawyers
 • Literature
 • Managing & Coaching
 • Music
 • Party
 • Photography
 • Products
 • Services
 • Shop
 • Styling
 • Toys
 • Videography
 • Wedding
 • Wellness
 • Workshops
 • Yoga
Where

Disclaimer
The conditions of this disclaimer apply to this website www.afromoney.nl (Afromoneynl). In this disclaimer Afromoneynl indicates under which reservation the information is offered on the website. By visiting this website and using the information offered on the website, you agree to the applicability of this disclaimer.

Use of Afromoneynl
The information on Afromoneynl is only intended as general information, no rights can be derived from this. Afromoneynl strives for the most up-to-date website possible. If, despite these efforts, the information or content on this website is incomplete and / or incorrect, we cannot accept any liability for this. In addition, Afromoneynl does not guarantee that the website will function without errors or interruptions.

Information from third parties, products and services
Offering data from and links to third-party websites does not mean that Afromoneynl recommends the products or services offered on or via this website. Afromoneynl accepts no liability for the content, use or availability of websites referred to. The information on such websites has not always been further assessed by Afromoneynl for accuracy, reasonableness, topicality or completeness. The use of such links is entirely at the user’s own risk. Afromoneynl accepts no liability for direct or indirect damage caused by the content of the information on Afromoneynl, whether or not offered by third parties.

Amendments
Afromoneynl reserves the right to change the information offered on or via this website, including this disclaimer, at any time. Should this disclaimer change, you will find the most recent version of the Afromoneynl disclaimer on this page.

Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.afromoney.nl (Afromoneynl). In deze disclaimer geeft Afromoneynl aan onder welk voorbehoud de informatie op de website wordt aangeboden. Door deze website te bezoeken en de op de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van Afromoneynl
De informatie op Afromoneynl is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleed. Afromoneynl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Daarnaast biedt Afromoneynl geen garantie dat de website foutloos of onderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten
Het aanbieden van gegevens van en links naar websites van derden betekent niet dat Afromoneynl de op of via deze website aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Afromoneynl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. De informatie op dergelijke websites is door Afromoneynl niet altijd nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Het gebruik van dergelijke links is volledig op eigen risico van de gebruiker. Afromoneynl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op Afromoneynl.

Wijzigingen
Afromoneynl behoudt zicht het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, waaronder deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Afromoneynl op deze pagina.